Algemene voorwaarden anno 2021

Capita selecta

Prijs (excl. btw)

115,00

Opleidingstype

On demand webinar

Vakgebied

Legal

Opleider

M&D Seminars

Meer informatie

Download brochure

Geaccrediteerd

Meer informatie

Editie

Nieuw

Wil je dit met iemand delen?

Mail door
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Algemene voorwaarden spelen nog altijd een belangrijke rol in het (internationale) handelsverkeer. Het gebruik van algemene voorwaarden laat een onderneming toe om snel en kostenefficiënt te contracteren en ook om haar eigen contractuele positie te versterken. Het opstellen van sluitende en juridisch afdwingbare algemene voorwaarden is evenwel geen sinecure. Er gelden immers sterk afwijkende regels naargelang het doelpubliek ten aanzien van wie de algemene voorwaarden worden aangewend.

Tijdens dit webinar wordt een overzicht gegeven van de meest courante clausules en aandachtspunten inzake algemene voorwaarden. Er wordt op logische wijze ingegaan op de verschillende bepalingen die in algemene voorwaarden kunnen worden opgenomen. Het geheel wordt verduidelijkt aan de hand van concrete voorbeelden en praktische suggesties. Goede en slechte clausules worden besproken.

In de uiteenzetting wordt bijzondere aandacht geschonken aan de afwijkingen die gelden in een b2b- en b2c-context en wordt rekening gehouden met recente juridische evoluties. Niet alleen wordt uitvoerig ingegaan op de bijzondere regels en aandachtspunten die al gelden ten aanzien van consumenten, maar wordt ook stilgestaan bij de impact van de nieuwe regeling inzake onrechtmatige bedingen in b2b-contracten die op 1 december 2020 in werking is getreden. Deze nieuwe regels zijn ingevoerd door de wet van 4 april 2019 en zullen belangrijke praktische gevolgen hebben voor het sluiten van contracten in een b2b-context. Voortaan zullen een heel aantal bedingen en praktijken, die voorheen gangbaar waren in ondernemingscontracten en algemene voorwaarden, niet langer geoorloofd zijn. Deze nieuwe regeling, waaromtrent trouwens nog heel wat onduidelijkheden bestaan, heeft derhalve een belangrijke impact op de contractsvrijheid van partijen.

Doelgroep

Dit M&D webinar richt zich tot:

 • advocaten
 • bedrijfsjuristen
 • magistraten

Algemene voorwaarden anno 2021

Capita selecta

Prijs (excl. btw)

115,00

Opleidingstype

On demand webinar

Vakgebied

Legal

Opleider

M&D Seminars

Meer informatie

Download brochure

Geaccrediteerd

Meer informatie

Editie

Nieuw

Wil je dit met iemand delen?

Mail door

Webinar Unlimited

Oneindig kijken en bijleren, waar en wanneer je wil. Een persoonlijk abonnement waarmee je zoveel live of on demand webinars kunt volgen als je maar wil. En dit gedurende 365 dagen, voor slechts 790 euro per jaar.
Oneindig kijken en bijleren, waar en wanneer je wil. Een persoonlijk abonnement waarmee je zoveel live of on demand webinars kunt volgen als je maar wil. En dit gedurende 365 dagen, voor slechts 600 euro per jaar.

Stay inspired, get informed!

Wil je op de hoogte blijven over de opleidingen, nieuws en trends binnen je vakgebied?

 • 10 % korting op de eerstvolgende opleiding uit het open kalenderaanbod
 • Handig tweewekelijks overzicht met de opleidingskalender
 • Meteen mee, dankzij de Learning Newsletter vol tips en inspiratie
 • Als eerste op de hoogte van leuke acties en wedstrijden

Wil je op de hoogte blijven over de opleidingen, nieuws en trends binnen je vakgebied?

 • 10% korting op de eerstvolgende opleiding uit het open kalenderaanbod
 • Handig tweewekelijks overzicht met de opleidingskalender
 • Meteen mee, dankzij de Learning Newsletter vol tips en inspiratie
 • Als eerste op de hoogte van leuke acties en wedstrijden