Buitencontractuele aansprakelijkheid en niet-verplichte verzekeringen in de bouwsector

Prijs (excl. btw)

115,00

Opleidingstype

On demand webinar

Vakgebied

Legal

Opleider

M&D Seminars

Meer informatie

Download brochure

Geaccrediteerd

Meer informatie

Editie

Nieuw

Wil je dit met iemand delen?

Mail door
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

In het kader van een bouwproject komen doorgaans verschillende verhoudingen tot stand dewelke leiden tot uiteenlopende rechten en plichten. Daarbij wordt voornamelijk enkel aandacht besteed aan de wederzijdse contractuele rechten en plichten. Men mag evenwel niet uit het oog verliezen dat in het kader van een bouwproject ook verhoudingen tot stand (kunnen) komen met partijen die geen aannemer of bouwheer zijn. Ook deze andere verhoudingen kunnen aanleiding geven tot een mogelijke aansprakelijkheid.

In deze uiteenzetting wordt vooreerst stilgestaan bij de buitencontractuele relaties die kunnen ontstaan in het bouwgebeuren en de aansprakelijkheid die hiermee gepaard kan gaan. Daarbij zullen enkele interessante topics en aandachtspunten toegelicht worden aan de hand van recente rechtspraak daaromtrent. Waar relevant, wordt ook kort stilgestaan bij het voorontwerp inzake buitencontractuele aansprakelijkheid zoals dat thans op tafel ligt en de eventuele implicaties daarvan op de buitencontractuele aansprakelijkheid in het bouwgebeuren.

Vervolgens wordt er uitgebreid ingegaan op de verzekeringsovereenkomsten die ter beperking van de bouwrisico’s kunnen afgesloten worden, waarbij de werking van de ABR-verzekering, de verzekering BA Uitbating en de BA Na Werken zal worden toegelicht aan de hand van relevante rechtspraak.

 

Doelgroep

Dit M&D seminarie richt zich tot:

 • advocaten
 • bedrijfsjuristen
 • magistraten
 • notarissen

Buitencontractuele aansprakelijkheid en niet-verplichte verzekeringen in de bouwsector

Prijs (excl. btw)

115,00

Opleidingstype

On demand webinar

Vakgebied

Legal

Opleider

M&D Seminars

Meer informatie

Download brochure

Geaccrediteerd

Meer informatie

Editie

Nieuw

Wil je dit met iemand delen?

Mail door

Webinar Unlimited

Oneindig kijken en bijleren, waar en wanneer je wil. Een persoonlijk abonnement waarmee je zoveel live of on demand webinars kunt volgen als je maar wil. En dit gedurende 365 dagen, voor slechts 790 euro per jaar.
Oneindig kijken en bijleren, waar en wanneer je wil. Een persoonlijk abonnement waarmee je zoveel live of on demand webinars kunt volgen als je maar wil. En dit gedurende 365 dagen, voor slechts 600 euro per jaar.

Stay inspired, get informed!

Wil je op de hoogte blijven over de opleidingen, nieuws en trends binnen je vakgebied?

 • 10 % korting op de eerstvolgende opleiding uit het open kalenderaanbod
 • Handig tweewekelijks overzicht met de opleidingskalender
 • Meteen mee, dankzij de Learning Newsletter vol tips en inspiratie
 • Als eerste op de hoogte van leuke acties en wedstrijden

Wil je op de hoogte blijven over de opleidingen, nieuws en trends binnen je vakgebied?

 • 10% korting op de eerstvolgende opleiding uit het open kalenderaanbod
 • Handig tweewekelijks overzicht met de opleidingskalender
 • Meteen mee, dankzij de Learning Newsletter vol tips en inspiratie
 • Als eerste op de hoogte van leuke acties en wedstrijden