Data Protection Legal Advisor

   

Prijs (excl. btw)

1.090,00

Opleidingstype

Opleiding

Vakgebied

IT

Opleider

NCOI Learning

Meer informatie

Download brochure

Geaccrediteerd

Meer informatie

Editie

5

Wil je dit met iemand delen?

Mail door
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

 • Word je als jurist geconfronteerd met GDPR aspecten die net iets verder gaan dan wat in een klassieke inleiding op de GDPR wordt gedoceerd?
 • Wil je dieper ingaan op de juridische aspecten van de GDPR?
 • Moet je in de dagelijkse praktijk GDPR toepassen in combinatie met andere rechtsgebieden?
 • Wil je weten welke problemen de GDPR op juridisch vlak stelt, alsook welke opportuniteiten dat kan bieden?

Tijdens deze opleiding ga je dieper in op de juridische aspecten uit de GDPR. Waar andere opleidingen focussen op eerder pragmatische en technische oplossingen in het kader van de implementatie, is deze opleiding gericht op de specifieke juridische aspecten. De bedoeling is om aan te geven wat het juridische kader is en welke mogelijkheden de juridische teksten bieden en/of problemen ze stellen.

Doelstellingen

De doelstellingen van deze opleiding:

 • Kunnen bepalen welke regelgeving van toepassing is, rekening houdend met de verhouding tussen de GDPR en nationale regelgeving, alsook sectorale regelgeving, zowel op Europees als nationaal niveau.
 • Inzicht hebben in de Europese dimensie op het vlak van interpretatie en toepassing, met bijzondere aandacht voor de rol van het ECGB (Europees Comité voor GegevensBescherming).
 • Weten wie er als overheid wordt bestempeld en wat de gevolgen van deze kwalificatie (kunnen) zijn.
 • Weten wanneer er sprake is van een verwerker, alsook wat het stelsel van gezamenlijke verantwoordelijkheid inhoudt.
 • Weten wat bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard zijn en wat hun stelsel concreet inhoudt, in het bijzonder of en welke bijzondere voorwaarden hierbij in acht moeten worden genomen.
 • Inzicht hebben in de situaties waarin het verplicht is een DPO aan te stellen, met bijzondere aandacht voor het mogelijk belangenconflict met juridische beroepen.
 • Weten hoe de procedure voor de (geschillenkamer van de) GBA verloopt en hoe een inspectie gebeurt, alsook wat de aandachtspunten hierbij zijn; dit wordt mee geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit de 'rechtspraak' van de Geschillenkamer.
 • Weten in welke mate een leidende toezichthoudende autoriteit moet worden aangesteld en wat de voordelen hiervan zijn, alsook welke impact dat heeft of kan hebben bij problemen en procedures rond éénloketmechanisme en coherentiemechanisme.

Doelgroep

Deze 2-daagse opleiding is gericht op DPO’s met een juridische achtergrond, in het bijzonder advocaten en juristen.

Deelnemers aan deze opleiding moeten minstens een basiskennis hebben van de belangrijkste principes uit GDPR, zoals die aan bod komt in de certificatieopleiding DPO.

Data Protection Legal Advisor

   

Prijs (excl. btw)

1.090,00

Opleidingstype

Opleiding

Vakgebied

IT

Opleider

NCOI Learning

Meer informatie

Download brochure

Geaccrediteerd

Meer informatie

Editie

5

Wil je dit met iemand delen?

Mail door

Webinar Unlimited

Oneindig kijken en bijleren, waar en wanneer je wil. Een persoonlijk abonnement waarmee je zoveel live of on demand webinars kunt volgen als je maar wil. En dit gedurende 365 dagen, voor slechts 790 euro per jaar.
Oneindig kijken en bijleren, waar en wanneer je wil. Een persoonlijk abonnement waarmee je zoveel live of on demand webinars kunt volgen als je maar wil. En dit gedurende 365 dagen, voor slechts 600 euro per jaar.

Stay inspired, get informed!

Wil je op de hoogte blijven over de opleidingen, nieuws en trends binnen je vakgebied?

 • 10 % korting op de eerstvolgende opleiding uit het open kalenderaanbod
 • Handig tweewekelijks overzicht met de opleidingskalender
 • Meteen mee, dankzij de Learning Newsletter vol tips en inspiratie
 • Als eerste op de hoogte van leuke acties en wedstrijden

Wil je op de hoogte blijven over de opleidingen, nieuws en trends binnen je vakgebied?

 • 10% korting op de eerstvolgende opleiding uit het open kalenderaanbod
 • Handig tweewekelijks overzicht met de opleidingskalender
 • Meteen mee, dankzij de Learning Newsletter vol tips en inspiratie
 • Als eerste op de hoogte van leuke acties en wedstrijden