Het nieuwe goederenrecht: de fiscale gevolgen voor vruchtgebruik, erfpacht & recht van opstal

Inwerkingtreding vanaf 1 september 2021

Prijs (excl. btw)

115,00

Opleidingstype

On demand webinar

Vakgebied

Fiscaliteit

Opleider

Fiscaal Informatief

Meer informatie

Download brochure

Geaccrediteerd

Meer informatie

Editie

Nieuw

Wil je dit met iemand delen?

Mail door
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

De Wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek werd op 17 maart 2020 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Deze wet zal (bijna) integraal in werking treden 18 maanden na de maand van publicatie in het Belgisch Staatsblad, dus op 1 september 2021.

Je beseft het misschien niet altijd maar met het goederenrecht komen we voortdurend in aanraking. Het behelst namelijk de regels inzake (mede-)eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal en dergelijke meer. Het huidige goederenrecht kwam niet meer tegemoet aan de behoeften van onze huidige maatschappij waardoor een modernisering zich opdrong.

Nieuwigheden

De wetgeving met betrekking tot eigendom, mede-eigendom, erfpacht, opstal, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden en hypothecaire publiciteit wordt voortaan in een boek (Boek 3) geregeld, inclusief vernieuwde zaken. Deze wetgeving brengt grondige wijzigingen met zich mee, die het meest in het oog springen wat betreft de vastgoedsector. Het opstalrecht wordt bijvoorbeeld verlengd van 50 jaar naar 99 jaar. De minimumduur van erfpacht wordt dan weer herleid van 27 jaar naar 15 jaar. De verplichting tot betaling van een jaarlijkse vergoeding bij een erfpachtrecht is niet langer terug te vinden in het nieuwe goederenrecht. Als we rekening houden met alle wijzigingen, kunnen we stellen dat het onderscheid tussen erfpachtrecht en het opstalrecht toch wel vervaagt.

Ook het vruchtgebruik werd gemoderniseerd. Op vandaag draagt de blote eigenaar in principe de kosten van alle grove herstellingen, ook al duurt het vruchtgebruik misschien nog langer dan de blote eigenaar zelf nog zal leven. De nieuwe wet voorziet dat de vruchtgebruiker ook zelf zal moeten bijdragen in deze grove herstellingen, en dit in verhouding tot de waarde van zijn vruchtgebruik. Een tweede modernisering bestaat erin dat de maximale duurtijd van een vruchtgebruik ten voordele van een vennootschap wordt verhoogd van 30 jaar tot 99 jaar.

Een antwoord op de gerichte controles van de fiscus

De aanvalspistes van de fiscus zijn gekend: waardering & verbeteringen en verbouwingen. Zijn deze pistes nog valabel na de herwerking van het goederenrecht?

 • Welke partij draagt de kosten voor renovatiewerken en verbouwingen en in welke fiscale gevolgen resulteert dit?
 • Is er sprake van een abnormaal of goedgunstig voordeel of eerder een VVA?
 • Welke fiscale impact is er op de waardering?
 • Wat met vergoedingen en de verkoopprijs?

Als specialiste in deze materie zal Kizzy Wandelaer in dit webinar een toelichting geven van de fiscale gevolgen op het vernieuwde goederenrecht en een antwoord geven op al onze (fiscale) vragen.

Doelgroep

Dit webinar is voor:

 • ondernemers
 • accountants
 • adviseurs & begeleiders van vennootschappen
 • belastingconsulenten
 • bedrijfsleiders
 • zaakvoerders

 

Het nieuwe goederenrecht: de fiscale gevolgen voor vruchtgebruik, erfpacht & recht van opstal

Inwerkingtreding vanaf 1 september 2021

Prijs (excl. btw)

115,00

Opleidingstype

On demand webinar

Vakgebied

Fiscaliteit

Opleider

Fiscaal Informatief

Meer informatie

Download brochure

Geaccrediteerd

Meer informatie

Editie

Nieuw

Wil je dit met iemand delen?

Mail door

Webinar Unlimited

Oneindig kijken en bijleren, waar en wanneer je wil. Een persoonlijk abonnement waarmee je zoveel live of on demand webinars kunt volgen als je maar wil. En dit gedurende 365 dagen, voor slechts 790 euro per jaar.
Oneindig kijken en bijleren, waar en wanneer je wil. Een persoonlijk abonnement waarmee je zoveel live of on demand webinars kunt volgen als je maar wil. En dit gedurende 365 dagen, voor slechts 600 euro per jaar.

Stay inspired, get informed!

Wil je op de hoogte blijven over de opleidingen, nieuws en trends binnen je vakgebied?

 • 10 % korting op de eerstvolgende opleiding uit het open kalenderaanbod
 • Handig tweewekelijks overzicht met de opleidingskalender
 • Meteen mee, dankzij de Learning Newsletter vol tips en inspiratie
 • Als eerste op de hoogte van leuke acties en wedstrijden

Wil je op de hoogte blijven over de opleidingen, nieuws en trends binnen je vakgebied?

 • 10% korting op de eerstvolgende opleiding uit het open kalenderaanbod
 • Handig tweewekelijks overzicht met de opleidingskalender
 • Meteen mee, dankzij de Learning Newsletter vol tips en inspiratie
 • Als eerste op de hoogte van leuke acties en wedstrijden