Klaar voor de klokkenluiders-richtlijn?

Bespreking EU-richtlijn - uitdagingen naar Belgisch recht

Prijs (excl. btw)

115,00

Opleidingstype

Live webinar

Vakgebied

Legal

Opleider

NCOI Learning

Meer informatie

Download brochure

Geaccrediteerd

Meer informatie

Editie

2

Wil je dit met iemand delen?

Mail door
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Bespreking van EU-richtlijn inzake bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden en de uitdagingen naar Belgisch recht

Op 26 november 2019 werd Richtlijn 2019/1937 van 23 oktober 2019 gepubliceerd inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden. Zij is beter bekend als de Richtlijn ter bescherming van klokkenluiders. De directe aanleiding hiervoor waren recente schandalen zoals LuxLeaks en de Panama Papers. Die toonden aan in wat voor een precaire situatie mensen terecht komen die ‘de klok luiden’ en de gebrekkige bescherming die zij genieten. Ook zuiver economische overwegingen speelden mee. Zo begrootte een studie uit 2017 het economisch verlies door de niet afdoende bescherming van klokkenluiders op niet minder dan 5,8 tot 9,6 miljard EUR op Europees niveau.

Uiterlijk 17 december 2021 moeten de EU-lidstaten de richtlijn hebben omgezet in hun nationale recht. Hierdoor zal vanaf die datum elke organisatie met 250 of meer medewerkers onmiddellijk verplicht zijn om te voorzien in een kanaal/platform waarlangs klokkenluiders op een vertrouwelijke wijze zaken kunnen aankaarten. Organisaties met 50 of meer medewerkers zullen dit ook moeten doen, maar zij krijgen de tijd tot 17 december 2023.

Zo wordt in Europa verplicht geïntroduceerd wat in de Verenigde-Staten en sommige buurlanden al meerdere jaren gebruikelijk is. Voor de meerderheid van de Belgische bedrijven blijft het evenwel een culturele omslag. De perceptie leeft immers dat dergelijke ‘kliklijnen’ onderling wantrouwen creëren.

Doelstellingen

Tijdens deze webinar krijg je uiteraard inzicht in de zuiver juridische context van deze maatregel met een

 • bespreking van de eigenlijke richtlijn;
 • en de toetsing t.a.v. het huidige kader en toekomstig wettelijk kader op sociaal-, privacy- en strafrechtelijk vlak.

Daarnaast zal er ook aandacht zijn voor de psychologische aspecten. Dit is cruciaal omdat het de bedoeling is om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren voor klokkenluiders.

Enkel op die manier kan hun verplichte bescherming evolueren van weeral een juridische last tot een zinvolle management-tool die bijdraagt aan fraudepreventie én aan een open en transparante bedrijfscultuur.

Doelgroep

 • advocaten
 • bedrijfsjuristen
 • magistraten
 • HR- (beleids)medewerkers

Klaar voor de klokkenluiders-richtlijn?

Bespreking EU-richtlijn - uitdagingen naar Belgisch recht

Prijs (excl. btw)

115,00

Opleidingstype

Live webinar

Vakgebied

Legal

Opleider

NCOI Learning

Meer informatie

Download brochure

Geaccrediteerd

Meer informatie

Editie

2

Wil je dit met iemand delen?

Mail door

Webinar Unlimited

Oneindig kijken en bijleren, waar en wanneer je wil. Een persoonlijk abonnement waarmee je zoveel live of on demand webinars kunt volgen als je maar wil. En dit gedurende 365 dagen, voor slechts 790 euro per jaar.
Oneindig kijken en bijleren, waar en wanneer je wil. Een persoonlijk abonnement waarmee je zoveel live of on demand webinars kunt volgen als je maar wil. En dit gedurende 365 dagen, voor slechts 600 euro per jaar.

Stay inspired, get informed!

Wil je op de hoogte blijven over de opleidingen, nieuws en trends binnen je vakgebied?

 • 10 % korting op de eerstvolgende opleiding uit het open kalenderaanbod
 • Handig tweewekelijks overzicht met de opleidingskalender
 • Meteen mee, dankzij de Learning Newsletter vol tips en inspiratie
 • Als eerste op de hoogte van leuke acties en wedstrijden

Wil je op de hoogte blijven over de opleidingen, nieuws en trends binnen je vakgebied?

 • 10% korting op de eerstvolgende opleiding uit het open kalenderaanbod
 • Handig tweewekelijks overzicht met de opleidingskalender
 • Meteen mee, dankzij de Learning Newsletter vol tips en inspiratie
 • Als eerste op de hoogte van leuke acties en wedstrijden