Pact 'Samen-Veilig-Leren'

Veilig leren in de 1,5 meter samenleving

Wij ontmoeten elkaar binnenkort weer op een klassikale opleiding.
Uiteraard willen we dit graag op een veilige en gezonde manier doen.
Daarom is het belangrijk dat iedereen die aanwezig is tijdens onze trainingen zich inzet en verantwoordelijk voelt om ‘social distancing’ en hygiëne te waarborgen, zodat we optimaal kunnen leren op een zo comfortabel mogelijke manier.

Om die reden hebben we een ‘Samen Veilig Leren’ pact opgesteld, afgestemd op de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad, Sciensano (onderzoeks- en begeleidingscentrum voor de Belgische volksgezondheid) en de normen van onze sector (Federgon). Met dit ‘Samen Veilig Leren’ pact streven we, samen met jou, naar een veilige en verantwoorde organisatie van onze opleidingen. Dit zowel voor klassikale sessies in een externe opleidingslocatie als voor onze Incompany trainingen die bij onze klanten worden georganiseerd.

Het is belangrijk dat je onderstaande hygiëne- en veiligheidsinstructies vooraf naleest. Want deelnemen aan de training betekent je akkoord geven op de naleving hiervan.

Mocht je je als deelnemer op een bepaald moment onveilig voelen of je zit met vragen, weet dan dat wij je in alle openheid hierin graag bijstaan.
Bij onze Covid-coördinator kan je altijd terecht om dit aan te kaarten en over jouw angsten en gevoelens te praten, mochten die er zijn.
Het spreekt voor zich dat deze instructies kunnen wijzigen indien de officiële richtlijnen veranderen.

Wanneer blijf je thuis?

Heb je specifieke symptomen of voel je je ziek? Blijf dan thuis.
Meld dit zo snel mogelijk aan onze klantendienst contact@ncoi.be.
Dit geldt voor zowel onze trainers, klanten, onthaal- en andere medewerkers die actief zijn op de opleidingslocatie.

De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met:
 • koorts
 • hoesten
 • ademhalingsmoeilijkheden

Andere symptomen kunnen zijn:

 • ernstige en plotselinge vermoeidheid;
 • verlies van smaak en/of geur;
 • diarree;
 • huiduitslag.

Bepaalde personen worden beschouwd als risicopersonen.
Zij zijn meer kwetsbaar voor het ontwikkelen van ernstige symptomen.
Het gaat hier voornamelijk over personen ouder dan 65 jaar en personen die lijden aan ernstige chronische ziektes. Iedereen die tot deze risicogroep behoort, bespreekt met de behandelende arts of hij/zij kan deelnemen of meewerken aan de opleiding.

Wie ziek wordt tijdens de training, gaat naar huis en laat zich testen bij de behandelende arts. Als de test positief is, wordt iedereen met wie deze persoon contact had, opgespoord (contact tracing). De gecontacteerde personen volgen op hun beurt de richtlijnen van de behandelende arts.

De eindverantwoordelijkheid om al dan niet deel te nemen of mee te werken aan een opleiding ligt bij de individuele persoon.
Als er twijfel is over het risico of de symptomen, raadpleeg je eerst de huisarts. Eventuele medische (on)geschiktheid kan dus enkel door een bevoegd persoon beoordeeld worden, de beslissing zelf voor de opleiding(sorganisatie) blijft de verantwoordelijkheid van de betrokken persoon.

In geval van een positieve Corona test tijdens of vlak na de opleiding, ben je vrij ons te contacteren en ons hiervan te informeren.
Wij zullen echter enkel ingaan de op officiële vraag om nodige contactinformatie (voornaam, naam, telefoonnummer) door te geven aan de daartoe bevoegde instantie.
We mogen geen actieve rol spelen in de uitvoering van de contact tracing of het communicatieproces naar andere deelnemers en docenten.

Meer informatie over onze privacy policy vind je hier

Welke richtlijnen gelden tijdens de opleiding?

De trainer of onthaalmedewerker zal je aanwezigheid registreren door dit te noteren op de aanwezigheidslijst zodat er noch een lijst noch een balpen moet rondgaan. Deze aanwezigheidslijsten zullen bijgehouden worden in het kader van contact tracing. Aan het begin van de opleiding geeft de trainer duidelijke instructies over ‘social distancing’ en hygiëne tijdens de training. Dit zal gedurende de dag herhaald worden. In je documentatiemap vind je ook een praktisch steekkaart met deze instructies.

De deelnemers worden gevraagd op elkaar te letten en elkaar te helpen herinneren aan de afgesproken gedragsregels. Alle aanwezigen bij de training gebruiken vooral hun gezond verstand en hebben nadrukkelijk een eigen verantwoordelijkheid in het naleven van de instructies, dit pact en de algemene maatregelen van de overheid. In het uitzonderlijke geval dat een deelnemer zich herhaaldelijk niet aan de veiligheids- en hygiëne instructies houdt, heeft de trainer en/of (onthaal)medewerker het recht, in het belang van de andere deelnemers, zijn of haar opleiding zonder verdere vergoeding te beëindigen en hem of haar te vragen het gebouw meteen te verlaten. De docent kan contact opnemen met de COVID-coördinator om al dan niet bijkomende acties te ondernemen.

De trainer is niet verantwoordelijk voor de handhaving van de maatregelen uit dit pact.
Iedere aanwezige bij de training is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag en acties.

Wat kan je nog doen om je gezondheid en die van de anderen te beschermen?

 • We vragen dat je als deelnemer niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training het lokaal betreedt en na de opleiding ook niet langer dan nodig in het lokaal blijft.
 • In het opleidingslokaal voorzien we voldoende desinfecterende handgel, papieren handdoekjes en, indien nodig, schoonmaakgerief voor het reinigen van materiaal. Was of desinfecteer je handen bij binnenkomst en zorg dat je dit regelmatig doet.
 • Een mondmasker dragen is het nieuwe normaal en aangeraden door de federale overheid in de meeste publieke situaties, dus ook op de opleidingslocatie. Hou je mondmasker op bij het binnenkomen en verlaten van de opleidingslocatie of lokaal en tijdens de aanwezigheidsregistratie. Tenzij strengere richtlijnen gevraagd worden door de opleidingslocatie is een mondmasker tijdens de training aangeraden maar niet verplicht:
  • Voor de deelnemer: bij het volgen van de les vanop de eigen stoel, aan de eigen tafel.
  • Voor de trainer: tijdens het doceren zelf, wanneer de afstandsregel van 1,5 meter gerespecteerd kan worden.

Draag een mondmasker dat voldoende beschermt, voor jezelf en anderen, en draag het op de voorgeschreven wijze over neus en mond. Vermijd aanraking van het gezicht.

 • Ook tijdens de training blijven de basisregels gelden. Schud elkaar de hand niet, hoest of nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes die je na gebruik onmiddellijk weggooit.
 • Het is raadzaam de Coronalert-app te downloaden en anderen aan te sporen, zowel personeelsleden als deelnemers, om dit ook te doen.

Indien lokale of regionale/provinciale regels bovenstaande afspraken met een extra verplichting of advies versterken, verwachten wij dat iedereen deze extra regels ook volhoudt in de opleidingscontext.

Welke garanties geven wij in het opleidingslokaal?

 • De locaties waarmee wij werken hanteren een veiligheidsprotocol van 1,5 meter afstand.
 • We bewaken de groepsgrootte in overleg met de mogelijkheden van onze opleidingslocaties zodat iedereen altijd 1,5 meter afstand van elkaar kan houden.
 • We voorzien een veilige opstelling van tafels en stoelen in het opleidingslokaal. Dit zal, waar mogelijk, een losse opstelling zijn van tafels; zo dicht mogelijk tegen de muren en met zoveel mogelijk doorgangsruimte.
 • Hanteer waar mogelijk het ‘LIFO-principe’ (Last In First Out): wie eerst aankomt in de zaal, gaat op de plaats zitten die het verst van de ingang verwijderd is en gaandeweg wordt de zaal zo opgevuld.
 • Trainingsmateriaal zoals pennen, notitieblokken, cursusmateriaal of boeken ligt bij aanvang klaar op elke plaats. Je hebt de hele opleiding je eigen materiaal, dat niet gedeeld hoeft te worden met andere deelnemers.
 • Wij zorgen ervoor dat bij verplaatsingen in de ruimte, en in de werkvormen die we gebruiken, de afstandsregel van 1,5 meter mogelijk is.
 • De trainer houdt in alle gevallen 1,5 meter afstand van de deelnemers. Het letterlijk ‘over de schouder meekijken’ is niet mogelijk. Hiervoor zal de trainer een alternatief op afstand hanteren of de didactische aanpak van de training zo aanpassen dat ook oefenmomenten veilig georganiseerd kunnen worden.
 • De deur van het lokaal blijft bij voorkeur openstaan. Indien dit niet kan, bv. omwille van lawaaihinder, mag enkel de trainer de deur openen of sluiten.
 • De planning van pauzes en lunch de dag zelf gebeurt, in functie van het aantal aanwezigen op de opleidingslocatie. We houden ons aan deze planning zodat we zo min mogelijk in contact komen met eventuele andere bezoekers.

Wat is de rol van de opleidingslocatie?

We hebben uitgebreide afspraken gemaakt met onze trainingslocaties om te garanderen dat:

 • Gedurende de hele dag 1,5 meter afstand altijd kan worden gerespecteerd, zowel in het lokaal als in de publieke ruimtes en sanitaire voorzieningen.
 • Er duidelijke communicatie is over de te volgen routes op de locatie en te volgen richtlijnen bij het gebruik van de accommodaties.
 • Er een protocol is voor toiletgebruik en dat de sanitaire voorzieningen regelmatig grondig worden gereinigd met nadruk op alle handcontactpunten.
 • Er goede ventilatie is in het gebouw en de lokalen, bij voorkeur waar mogelijk d.m.v. open ramen en deuren of een erkend alternatief dat voldoet aan de voorschriften.
 • Er strikte veiligheids- en hygiëneregels zijn voor het gebruik van koffie- en thee faciliteiten, lunchmogelijkheden en andere catering-gerelateerde wensen (handcontactpunten).
 • Er een protocol is voor het opdienen van de lunch op een veilige manier en met respect voor social distancing. De meest gehanteerde formules voor:
  • Koffiepauzes: Deelnemers mogen individueel drank consumeren, ook terwijl ze aan hun eigen tafel zitten.
  • Catering:
   • Een individueel verpakt lunchpakket. Dit wordt op een zo veilig mogelijke manier georganiseerd met minimaal contact (take-away principe).
   • Raak enkel aan wat je wenst te nuttigen.
   • Indien je als deelnemer om veiligheidsredenen verkiest om je eigen lunch mee te brengen, is dit toegestaan.
  • De ruimte waar de lunch geserveerd wordt:
   • in het opleidingslokaal zelf;
   • in de openlucht indien de omstandigheden dit toelaten;
   • op een andere individuele locatie voor de deelnemer;
 • De medewerkers van de accommodatie (onthaal, begeleidend personeel voor de catering, …) zich bewust zijn van de richtlijnen en dat ze extra maatregelen nemen zoals het dragen van een mondmasker, het vaak en goed wassen van de handen en waar nodig het dragen van handschoenen. We vragen hen ook alert te zijn op de navolging van deze regels door (alle) bezoekers van de accommodatie.

Wil je op de hoogte blijven van deze maatregelen?
Surf dan naar:

Aanspreekpunt

Als docent of opleidingspartner kan je altijd terecht bij onze projectassistenten via team@ncoi.be.

Als klant helpt onze klantendienst je graag verder via contact@ncoi.be of +32 15 79 16 30.

Met Covid-klachten en vertrouwelijke informatie of vragen kan je altijd terecht bij onze Covid-coördinator Greetje Schoenmaekers via contact@ncoi.

Stay inspired, get informed!

Wil je op de hoogte blijven over de opleidingen, nieuws en trends binnen je vakgebied?

 • 10 % korting op de eerstvolgende opleiding uit het open kalenderaanbod
 • Handig tweewekelijks overzicht met de opleidingskalender
 • Meteen mee, dankzij de Learning Newsletter vol tips en inspiratie
 • Als eerste op de hoogte van leuke acties en wedstrijden

Wil je op de hoogte blijven over de opleidingen, nieuws en trends binnen je vakgebied?

 • 10% korting op de eerstvolgende opleiding uit het open kalenderaanbod
 • Handig tweewekelijks overzicht met de opleidingskalender
 • Meteen mee, dankzij de Learning Newsletter vol tips en inspiratie
 • Als eerste op de hoogte van leuke acties en wedstrijden