Pact 'Samen-Veilig-Leren'

Veilig leren

Wij ontmoeten elkaar weer op een klassikale opleiding.
Uiteraard willen we dit graag op een veilige en gezonde manier doen.

Daarom is het belangrijk dat iedereen die aanwezig is tijdens onze trainingen zich inzet en verantwoordelijk voelt om de geldende maatregelen na te leven, zodat we optimaal kunnen leren op een zo comfortabel mogelijke manier.

Om die reden hebben we een ‘Samen-Veilig-Leren’ pact opgesteld, afgestemd op de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad, Sciensano (onderzoeks- en begeleidingscentrum voor de Belgische volksgezondheid) en de normen van onze sector (Federgon).

Met dit ‘Samen-Veilig-Leren’ pact streven we, samen met jou, naar een veilige en verantwoorde organisatie van onze opleidingen. En dit zowel voor klassikale sessies in een externe opleidingslocatie als voor onze trainingen die inhouse bij onze klanten worden georganiseerd.

Het is belangrijk dat je onderstaande veiligheids- en hygiëne instructies vooraf naleest. Want deelnemen aan de training betekent 'ja' zeggen op de naleving hiervan.

Mocht je je als deelnemer op een bepaald moment onveilig voelen of je zit met vragen, weet dan dat wij je in alle openheid hierin graag bijstaan. Bij onze Covid-coördinator kan je altijd terecht om dit aan te kaarten en over jouw angsten en gevoelens te praten, mochten die er zijn.

Wij volgen bij de organisatie van onze klassikale trainingen de huidige geldende regelgeving van de bevoegde overheden betreffende de mondmaskerplicht, 'social distancing' en het Covid Safe Ticket. In functie van het horecagedeelte van de locatie gelden mogelijk lokale maatregelen. Hou er bijvoorbeeld rekening mee dat je kan gevraagd worden om je Covid Safe Ticket te tonen.
 
Het spreekt voor zich dat deze instructies kunnen evolueren als de officiële richtlijnen veranderen.

Wanneer blijf je thuis?

Heb je specifieke symptomen of voel je je ziek? Dan blijf je thuis. Meld dit zo snel mogelijk aan onze klantendienst contact@ncoi.be.
Dit geldt voor zowel onze trainers, klanten, onthaal- en andere medewerkers die actief zijn op de opleidingslocatie.

Wie ziek wordt tijdens de training, gaat naar huis en neemt contact met zijn behandelende arts. 

De eindverantwoordelijkheid om al dan niet deel te nemen of mee te werken aan een opleiding ligt bij de individuele persoon. Als er twijfel is over het risico of de symptomen, raadpleeg je eerst de huisarts. Eventuele medische (on)geschiktheid kan dus enkel door een bevoegd persoon beoordeeld worden, de beslissing zelf voor de opleiding(sorganisatie) blijft de verantwoordelijkheid van de betrokken persoon.

In geval van positieve Covid test tijdens of vlak na de opleiding, ben je vrij ons te contacteren en ons hiervan te informeren. Wij zullen echter enkel ingaan op officiële vraag om nodige contactinformatie (voornaam, naam, telefoonnummer) door te geven aan de daartoe bevoegde instantie, en mogen geen actieve rol spelen in de uitvoering van de contacttracing of het communicatieproces naar andere deelnemers en docenten. Meer informatie over onze privacy policy vind je hier.

 Welke richtlijnen gelden tijdens de opleiding?

 • De geldende regels betreffende de mondmaskerplicht en het Covid Safe Ticket dienen gerespecteerd te worden. 
 • De aanwezigheidslijsten zullen bijgehouden worden in het kader van contact tracing.
 • Alle aanwezigen bij de training gebruiken vooral hun gezonde verstand en hebben nadrukkelijk een eigen verantwoordelijkheid in het naleven van de instructies en de algemene maatregelen van de overheid. 
 • De trainer is echter niet verantwoordelijk voor de handhaving van de maatregelen uit dit pact. Iedere aanwezige bij de training is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag en acties. 

Wat kan je nog doen om je gezondheid en die van de anderen te beschermen?

 • We vragen dat je als deelnemer niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training het lokaal betreedt en na de opleiding ook niet langer dan nodig in het lokaal blijft.
 • In het opleidingslokaal voorzien we voldoende hand-desinfectie-gel, papieren handdoekjes en indien nodig schoonmaakgerief voor het reinigen van materiaal. Was of desinfecteer je handen bij binnenkomst en zorg dat je dit regelmatig doet.
 • Respecteer de geldende regels betreffende de mondmaskerplicht en het Covid Safe Ticket.
 • Ook tijdens de training blijven de basisregels gelden dat je elkaar niet de hand schudt, je hoest of niest in je elleboog en je papieren zakdoekjes gebruikt die je onmiddellijk weggooit. Als lokale of regionale/provinciale regels bovenstaande afspraken met een extra verplichting of advies versterken, verwachten wij dat iedereen deze extra regels ook volhoudt in de opleidingscontext.

Wat is de rol van de opleidingslocatie?

We hebben uitgebreide afspraken gemaakt met onze trainingslocaties om te garanderen dat:

 • er duidelijke communicatie is over de te volgen richtlijnen voor het gebruik van de accommodaties (mondmaskerplicht en Covid Safe Ticket).
 • er goede ventilatie is in het gebouw en de lokalen, bij voorkeur waar mogelijk d.m.v. open ramen en deuren of een erkend alternatief dat voldoet aan de voorschriften.
 • er strikte veiligheids- en hygiëneregels zijn voor het gebruik (handcontactpunten) van koffie- en theefaciliteiten, lunchmogelijkheden en andere catering-gerelateerde wensen.
 • de medewerkers van de accommodatie (onthaal, begeleidend personeel in catering …) zich bewust zijn van de richtlijnen en dat ze extra maatregelen nemen zoals het dragen van een mondmasker, het vaak en goed wassen van de handen en waar nodig het dragen van handschoenen. We vragen hen ook alert te zijn op de navolging van deze regels door (alle) bezoekers van de accommodatie.

Meer lezen en op de hoogte blijven: 

Aanspreekpunt

Als docent of opleidingspartner kan je altijd terecht bij onze projectassistentes via team@ncoi.be.
Als klant helpt onze klantendienst je graag verder via contact@ncoi.be of +32 15 79 16 30.
Met Covid-klachten en vertrouwelijke informatie of vragen kan je altijd terecht bij onze Covid-coördinator Greetje Schoenmaekers via contact@ncoi.be.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang 10 % korting!

Blijf op de hoogte (van je vakgebied) én geniet van exclusieve NCOI-voordelen:

 • 10 % korting op je eerstvolgende open opleiding naar keuze
 • Tips & tricks, inspiratie en opleidingsinfo op maat, rechtstreeks in je mailbox
 • Maak kans op mooie prijzen