Product Management

Je ticket voor een succesvolle carrière als product manager

Prijs (excl. btw)

3.032,00

Opleidingstype

Opleiding

Opleider

NCOI Learning

Meer informatie

Download brochure

Geaccrediteerd

Meer informatie

Editie

28

Wil je dit met iemand delen?

Mail door
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma

Programma

Dag 1

1. De rol van product management

 • De rollen van product managers
 • De product manager in de organisatie (organogram)
 • De Value Chain (Porter) bepaalt de rol van de product manager
 • De vaardigheden van product managers
 • Conclusie: de strategische businesswaarde van product management

2. Strategisch product management

a. Strategische planning
 • Het strategisch planningsproces
 • Van masterplan naar functionele planning
b. Strategische context voor product management: het framework voor de product manager
 • Het analyseren en sturen van de strategische context
 • De organisatie als groeistrategie (de service profit chain analyse): van interne naar externe service
 • Waarden, missie en visie als strategisch kader
 • Het concept van de ‘Big, Hairy, Audacious Goal’ op productniveau (Jim Collins)
 • Het bestaande businessmodel als startsituatie 
c. Waardestrategie: het start bij waardecreatie en differentiatie
 • Het bepalen van de businessdefinitie
 • Het bepalen van de ‘distinctive competence’ van het product (12-cell matrix)
 • Waardestrategie
  • Het bepalen van je waardestrategie: operational excellence, productleiderschap en customer intimacy
  • De waardestrategie van concurrenten
  • Het jaarlijks bijsturen van je waardestrategie
  • De strategie van de ‘maverick company’
  • Van waardestrategie naar merkstrategie, communicatiestrategie, salesstrategie, prijszetting, channelstrategie en naar concrete optimalisaties en planning
 • De waardestrategie en de 5 mogelijke marktbenaderingen

 

Dag 2

d. Portfoliomanagement: realiseren van meer groeipotentieel en marktaandeel door portfoliomanagement
 • Product-marktcombinaties bepalen: Segmentaties - Productcategorisering
 • Bepalen van de financiële portfoliowaarde, waarde van de portfolio op de markt en waarde tegenover concurrenten
 • Managen van de productlevenscyclus
 • De adoptiecurve van Rogers
 • Ontwikkelen van een juiste portfoliostrategie per product-marktcombinatie: defensieve, offensieve, experimentele en contractieve strategieën
 • Het huidig groeipotentieel in kaart: kan ik groeien en hoeveel?
 • Strategisch sturen van innovatiestrategie vanuit de portfolioanalyse
e. Concurrentieanalyse: hogere marktoriëntatie door betere kennis van concurrenten
 • De markt als context voor concurrentie: DEPEST-analyse. 
 • Het landschap van de onderneming en concurrentie in kaart brengen
 • Het vijfkrachtenmodel van Porter als context
 • Customer value mapping van je concurrenten en prijszetting
 • Productstrategie op basis van competitive benchmarking
 • Commoditisering door concurrenten
f. Klantenanalyse: hogere marktoriëntatie door betere klantinzichten
 • Hoe focusgroepen organiseren
 • Segmentatie
 • PMC-analyse naar aantal klanten
 • Klantentrouw en recurrente omzetten analyseren
 • Share-of-walletstrategie
 • Risicospreiding verbeteren
 • CRM-strategie: van klanteninzicht naar omzetverhoging, margeverbetering en hogere klanttevredenheid
 • Relatiebeleid
g. Strategiebepaling per product: actieplan en doelstellingen
 • SWOT als conclusie, niet als analyse!
 • Generieke groeistrategieën
 • Strategiebeslissingen voor elk product op basis van Ansoff-model
 • CODE-strategie als basis voor actieplan
 • Concrete productplanning: uitschrijven van strategische acties, bepalen van KPI’s en budgettering van acties

 

Dag 3

Effectief invloed uitoefenen en belangen verdedigen binnen de organisatie

Om als product manager succesvol te zijn, is het van belang om goed te kunnen overtuigen, invloed uit te oefenen en verschillende belangen te verdedigen. Het is immers vaak schipperen tussen de belangen van verschillende partijen binnen de organisatie: finance legt andere accenten dan sales, de prioriteiten van marketing liggen elders dan die van productie …

Hoe formuleer je je belangen en overtuig je anderen zonder in conflict te gaan? En hoe breng je de belangen van de verschillende partijen in kaart? Meer nog, hoe los je ze zo maximaal mogelijk in?

 • Beïnvloeden binnen je job als product manager
 • Eigen belangen optimaal formuleren
 • Verschillende stappen van het beïnvloedingsproces
 • Je persoonlijke beïnvloedingsstijl met de kwaliteiten en valkuilen kennen
 • Strategieën om te beïnvloeden en je impact te vergroten
 • Beïnvloedingsvaardigheden ontwikkelen en in de praktijk toepassen
 • Moeilijkheden en vereisten om te kunnen beïnvloeden
 • Onderhandelen en beïnvloeden: tips en trucs
 • Omgaan met weerstand 

 

Dag 4

Innovatie als motor van nieuwe portfolio-, service- en productdifferentiatie

1. Strategisch richten van innovatie

 • Het innovatiestrategiemodel
 • De innovatiematrix
 • Service design
 • Strategische innovatie

2. Het innovatievermogen

 • Verbeteren van het innovatievermogen
 • Intrinsieke spanningen bij innovatie managen

3. Klanten inzetten tot het vinden van innovatieve ideeën

 • Blue ocean-technieken
 • Personas, customer journey, super promotors

4. Het kiezen van de juiste innovaties

 • Business roadmapping
 • Het waardepropositiemodel als leidraad

5. Innovatie met partnerships

 • Vijf graden van cocreatie
 • Open innovatie

6. Het interne innovatieproces gestructureerd managen

 • Het stage gate-model
 • Lean innovatie

 

Dag 5

1. Opportunity scanning: waar kan je nieuwe opportuniteiten gaan zoeken?

 • Ruime opportuniteiten voor het product: een blik op de onderneming in haar algemene zakelijke omgeving
 • Categorieën van innovatie (incrementeel versus doorbraak)
 • Het belang van opportunity scanning
 • Innovatie en organisatiecultuur: blokkerende en stimulerende krachten
 • Inspelen op de mix van strategieën in je organisatie

2. Het innovatieve proces: de ideefunnel up-to-date houden en beheren

a. Focussen
 • Een duidelijke probleemstelling als basis
 • Ondersteunende vragen om te focussen
b. Ideeën verzamelen
 • De creatieve attitude
 • De juiste vragen stellen
c. Convergeren en selecteren: de beste keuze
 • Het maken van een projectfiche
 • Wat is een goed idee? Voorbeelden van selectiecriteria en uitwerking van eigen criteria
 • Het selectieproces
d. Evalueren: trends en strategie
 • Verfijnen en bijschaven
 • Strategische keuzes controleren
 • Trends vinden
 • Omgaan met wijzigende trends en herfocussen
e. Uitvoeren: het stage gate-proces en discovery driven planning
 • Risico’s van de stage gate
 • Go/no go momenten in het planningproces
 • Projectmatige uitwerking
 • Een template als basis voor het eigen proces

3. De evaluatie van het proces

 • Hoe meet je het succes?
 • Welke cijfers ondersteunen je volgend idee?

 

Dag 6 (voormiddag)

1. De inhoud van de businesscase

 • Strategische argumenten
 • Economische voordelen
 • Haalbaarheid
 • Financiële kerncijfers voor investeringsanalyse
 • Oefening op basis van een businesscasetemplate

2. De structuur van de businesscase

Hoe pas je de structuur van de businesscase aan het publiek en aan de omstandigheden waarin je de businesscase brengt aan?

 

Dag 6 (namiddag)

Merk- en communicatiestrategie voor product management

1. Merkstrategie

a. Positionering
 • Merkwaarde: Brand equity-profielen voor productbedrijven - Merkeffectiviteit bij dienstenbedrijven
 • Merkidentiteit
 • Het imago en verschillende domeinen van differentiërende merkassociaties
 • Positionering: bepalen van je breinpositie en je kernboodschappen
  • Categorisering: prototypepositionering door ‘first mover advantage’
  • Differentiatie op basis van positioneringsmatrix en 12-cell matrix
  • Positioneringsprincipes en -strategieën
  • Van positionering naar propositie
b. Merkarchitectuur
 • Mogelijke merkstructuren (Olins) en de gradaties van endorsed branding (Aaker)

2. Communicatiestrategie

a. Communicatieplanning
 • 3 communicatieniveaus: corporate, markt- en productcommunicatie
 • Paid, owned en earned media
 • Geïntegreerde communicatie met fysieke en digitale touchpoints
 • Brand equity concept en communicatieflows
 • Tactische communicatieplanning met het brand equity model
 • Tactisch communicatieplanningmodel: meten van merkaanwezigheid
b. Sneller lanceren
 • Sneller lanceren met het ACCTO-model

Score docent(en)

8.5

Product Management

Je ticket voor een succesvolle carrière als product manager

Prijs (excl. btw)

3.032,00

Opleidingstype

Opleiding

Opleider

NCOI Learning

Meer informatie

Download brochure

Geaccrediteerd

Meer informatie

Editie

28

Wil je dit met iemand delen?

Mail door

Webinar Unlimited

Oneindig kijken en bijleren, waar en wanneer je wil. Een persoonlijk abonnement waarmee je zoveel live of on demand webinars kunt volgen als je maar wil. En dit gedurende 365 dagen, voor slechts 790 euro per jaar.
Oneindig kijken en bijleren, waar en wanneer je wil. Een persoonlijk abonnement waarmee je zoveel live of on demand webinars kunt volgen als je maar wil. En dit gedurende 365 dagen, voor slechts 600 euro per jaar.

Stay inspired, get informed!

Wil je op de hoogte blijven over de opleidingen, nieuws en trends binnen je vakgebied?

 • 10 % korting op de eerstvolgende opleiding
 • Handig tweewekelijks overzicht met de opleidingskalender
 • Meteen mee, dankzij de Learning Newsletter vol tips en inspiratie
 • Als eerste op de hoogte van leuke acties en wedstrijden

Wil je op de hoogte blijven over de opleidingen, nieuws en trends binnen je vakgebied?

 • 10% korting op de eerstvolgende opleiding
 • Handig tweewekelijks overzicht met de opleidingskalender
 • Meteen mee, dankzij de Learning Newsletter vol tips en inspiratie
 • Als eerste op de hoogte van leuke acties en wedstrijden