Documentatie Certified Human Capital Management®: Certificatiemodule / Module de certification

04-05-2021 - 21-10-2021 - 23-11-2021 - 07-12-2021

Details

Login links
 
DAY GROUP 1 GROUP 2 GROUP 3
04/05/2021 TEAMS LINK TEAMS LINK TEAMS LINK
21/10/2021 TEAMS LINK TEAMS LINK TEAMS LINK
23/11/2021 TEAMS LINK TEAMS LINK TEAMS LINK
07/12/2021 TEAMS LINK TEAMS LINK TEAMS LINK
 

Deelnemerslijst / Liste des participants

Deelnemerslijst van deze opleiding
 

Documentatie / Documentation

Elke Van Hoof
Link Docu
 

Algemene voorwaarden

Graag uw aandacht voor onze Algemene Voorwaarden:

"13. Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mag de inhoud en de documentatie van een Opleiding niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mag de inhoud en de documentatie van een Opleiding geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de rechthebbende of NCOI Learning ."

Stay inspired, get informed!

Wil je op de hoogte blijven over de opleidingen, nieuws en trends binnen je vakgebied?

  • 10 % korting op de eerstvolgende opleiding uit het open kalenderaanbod
  • Handig tweewekelijks overzicht met de opleidingskalender
  • Meteen mee, dankzij de Learning Newsletter vol tips en inspiratie
  • Als eerste op de hoogte van leuke acties en wedstrijden

Wil je op de hoogte blijven over de opleidingen, nieuws en trends binnen je vakgebied?

  • 10% korting op de eerstvolgende opleiding uit het open kalenderaanbod
  • Handig tweewekelijks overzicht met de opleidingskalender
  • Meteen mee, dankzij de Learning Newsletter vol tips en inspiratie
  • Als eerste op de hoogte van leuke acties en wedstrijden