Logo

Documentatie "Overheidsopdrachten van A tot Z"

5-05-2022, 6-05-2022, 12-05-2022, 19-05-2022, 2-06-2022, 9-06-2022, 10-06-2022

Contact

Heb je vragen voor, na of tijdens je Virtual Classroom?
Neem dan contact met ons op via virtualclassroom@ncoi.be of bel naar 015 79 11 42.
 

Logingegevens opleiding

Login link
https://inspire.talentmanager.io/login

Logingegevens
Bij je eerste login gebruik je je mailadres bij gebruikersnaam en als wachtwoord Contact@1. Daarna kies je een eigen paswoord en dit paswoord gebruik je dan voor alle toekomstige opleidingen.


Deelnemerslijst

Deelnemerslijst van deze opleiding
 

Documentatie

Inleiding – Gunther Gutermann
Slides
Dag 1 – Anja Palmaerts
Slides
Dag 1 – Gunther Gutermann
Slides
Bijlage
Dag 2 – Christophe Coen
Slides
Bijlage 1 - Wachttermijnen
Bijlage 2 - Teksten - def
Bijlage 3 - Koninklijk besluit
Bijlage 4 - Drempelbedragen speciale sectoren
Bijlage 5 - Drempelbedragen klassieke sectoren
Bijlage 6 - Behoefteanalyse
Bijlage 7 - Afwijkingen en onbillijke bedingen
Dag 3 – Anja Palmaerts
Slides
Dag 4 – voormiddag - Dirk De Keuster
Dag 4 - namiddag - Christophe Coen

Slides
Bijlage 1 - Wet gunningscriteria
Bijlage 2 - KB van 18 april 2017 regelmatigheid
Bijlage 3 - KB verbetering offertes
Bijlage 4 - Art 76 KB Plaatsing (kl en sp sectoren)
Bijlage 5 - Evaluatie - notitieformulier
Bijlage 6 - Evaluatieverslag
Bijlage 7 - Verbetering offertes klassieke sector
Bijlage 8 - Verbetering offertes speciale sectoren
Dag 5 – Anja Palmaerts
Documentatie
Cases
Dag 5 – Dirk De Keuster
Documentatie
Dag 6 – Gunther Gutermann
Slides
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
 

Zakboekje overheidsopdrachten 2022

Het inbegrepen "Zakboekje overheidsopdrachten 2022" werd naar het werkadres van elke deelnemer verzonden.
 

Algemene voorwaarden

Graag uw aandacht voor onze Algemene Voorwaarden:

"13. Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mag de inhoud en de documentatie van een Opleiding niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mag de inhoud en de documentatie van een Opleiding geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de rechthebbende of NCOI Learning ."

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting!

Blijf op de hoogte (van je vakgebied) én geniet van exclusieve NCOI-voordelen:

  • 10 % korting op je eerstvolgende open opleiding naar keuze
  • Tips & tricks, inspiratie en opleidingsinfo op maat, rechtstreeks in je mailbox
  • Maak kans op mooie prijzen