Menu
Logo
Logo

Hechtere en productievere teams bij Umicore dankzij teamcoaching

Onderbezetting, spanningen tussen subteams en hiërarchische niveaus, een te hoge workload voor werknemers, te weinig opleidingsmogelijkheden, het niet behalen van targets… Herken je als manager of directielid deze negatieve spiraal binnen je afdeling of onderneming? Veel bedrijven worstelen met deze problematiek, maar niet alle bedrijven pakken dit effectief aan. Umicore deed dit wel. In samenwerking met NCOI Learning startte deze multinational een intensief teamcoachingtraject op voor de afdeling Bemonstering. En met succes!

Umicore wou binnen zijn afdeling Bemonstering oplossingen zoeken voor een betere ploegoverschrijdende samenwerking, uitdagende KPI’s en een hogere operational excellence. Ook het benoemen van conflicten en spanningen tussen subteams en hiërarchische niveaus behoorde tot een van de doelstellingen. Daarnaast moest een ernstig operationeel probleem aangepakt worden, namelijk de afdeling als bottleneck voor de rest van de organisatie.

In dit ambitieus teamcoachingproject gingen de teamcoaches aan de slag met 2 verschillende doelgroepen:

 • Enerzijds kregen de leidinggevenden van de afdeling een intensieve teamcoaching.
 • Anderzijds werden alle operatoren van de diverse afdelingsteams (samen met hun leidinggevenden) aansluitend uitgenodigd om deel te nemen aan coachingsessies op maat van hun noden.

De teamcoaches van NCOI Learning (Katelijne Rotsaert en Vera Vanderlocht) reikten interactieve coachingmethodes aan om inspirerende en motiverende actieplannen voor hun teams uit te werken.

“Dit traject bood alle medewerkers van de afdeling Bemonstering een unieke kans om elkaar beter te leren kennen en samen te brainstormen over een nauwere samenwerking. Onze coaches Katelijne en Vera leverden een prachtprestatie door hun kennis en expertise te vertalen naar praktijktips op maat van onze afdeling.” Koen Teuwen, Head of Sampling bij Umicore

Verder was dit teamcoachingproject samengesteld uit verschillende onderdelen.

In een eerste fase vonden plenaire groepsgesprekken plaats met een twintigtal leidinggevenden van de afdeling Bemonstering. Tijdens deze workshop werd op een constructieve en waardige manier gefocust op het belang van relaties tussen medewerkers en het potentieel van de afdeling. Tegelijk gingen de coaches samen met de deelnemers op zoek naar werksituaties die “giftig” gedrag op de werkvloer (kunnen) uitlokken.
Nadien volgde een tweede groepsinterventie, waarbij de deelnemers op zoek gingen naar een gedeeld toekomstbeeld voor de afdeling. Wat is de rol van de afdeling? Welke factoren zijn bepalend om taken goed te kunnen uitvoeren? Welke kwaliteiten zijn aanwezig en welke moeten verder ontwikkeld worden?
Na deze twee groepsinterventies kregen ruim twintig leidinggevenden (gespreid over vier hiërarchische niveaus) een uitnodiging om een uitgebreide vragenlijst in te vullen over de evolutie in hun afdeling.
Daarna gingen de teamcoaches aan de slag met deze enquêteresultaten. Tijdens een nieuwe groepsinterventie mocht elke leidinggevende ongecensureerd toelichting geven bij zijn of haar antwoorden. Dit leverde interessante discussies op.
Tijdens de laatste groepsinterventie leerden de leidinggevenden, via het Insights® Discovery-model, zichzelf en elkaar beter kennen en verschillen waarderen. Dit leverde een dynamische sessie op met heel wat waardevol werkmateriaal voor de toekomst.
Tenslotte verschoof de focus van de groep van leidinggevenden (waar de werkrelaties in positieve zin evolueerden, mede dankzij de hoge betrokkenheid tijdens de voorbije groepsinterventies) naar de operatoren binnen de afdeling Bemonstering.

De coaches werkten samen met de operatoren aan concrete objectieven, zoals:

 • Een betere ploegoverschrijdende tewerkstelling.
 • Het verzamelen van input over haalbare en uitdagende KPI’s.
 • Het streven naar extra operational excellence: op welke vlakken kunnen de prestaties van de afdeling verbeterd worden?

Er vonden vier opleidingsdagen plaats om deze doelstellingen uit te werken. De coaches hanteerden vernieuwende coachingtechnieken (zoals LandsWork en World Café) om in een opbouwende sfeer oplossingen te zoeken voor meer kwaliteit, productiviteit en veiligheid binnen de afdelingsteams.

“Het succes van dit traject ligt volgens mij in de stapsgewijze co-creatie tussen Umicore en onszelf als teamcoaches, waarbij wederzijdse openheid en vertrouwen een heel sterke basis vormen. Ook het in de praktijk brengen van onze systemische kijk, door kennis en ervaring met vernieuwde methodieken, heeft gewerkt. Systemisch betekent ook: werken met alle betrokkenen en alle stemmen horen, ook diegene die niet populair zijn… Ook daaraan beantwoordde onze aanpak.” Katelijne Rotsaert, coach, NCOI Learning.

Na deze opleidingsdagen verwerkten de leidinggevenden alle input (flipcharts, notities, presentaties en dergelijke) in een digitaal bestand, wat resulteerde in een rapport per sessie. Deze info werd besproken met het directiemanagement.

Alle medewerkers kregen de nodige feedback over het ontwikkelingstraject. Met de docenten werden alvast afspraken gemaakt voor opvolging en nieuwe trajecten.

Welke resultaten leverde dit teamcoachingtraject op?

Alle deelnemers aan dit intensief en interactief traject reageerden enthousiast over de aanpak en resultaten. Via intakegesprekken, teamcoachings, debriefings en nazorggesprekken slaagden Umicore en NCOI Learning er samen in om maatwerk te realiseren. Het traject kreeg gaandeweg vorm, wat zorgde voor een zeer hoge betrokkenheid van leidinggevenden en operatoren.

Het hoger management en de leidinggevenden van Umicore willen alvast opvolgingstrajecten voorzien. Dit biedt alle medewerkers de kans om actief te blijven nadenken over een betere interne samenwerking en duidelijke doelstellingen. De verworven kennis - gecombineerd met voortschrijdend inzicht en nieuwe ervaringen op de werkvloer - kunnen hiervoor als fundament dienen.

Samengevat

De proactieve aanpak van Umicore en de unieke methodologie en praktijkervaring van de coaches Katelijne Rotsaert en Vera Vanderlocht leverden de volgende resultaten op:

 • Een betere ploegoverschrijdende samenwerking.
 • Een hoge(re) betrokkenheid van werknemers.
 • Een grotere operational excellence.
 • Een betere groepssfeer en -dynamiek, waarbij samenwerken makkelijker wordt.
 • Een vlottere interne doorstroming van informatie.
 • Een grotere slaagkans van verbeteringsinitiatieven.


Kortom: de Umicore-deelnemers aan dit traject kregen nieuwe energie om zichzelf en hun collega’s naar een hoger niveau te tillen, zowel op het vlak van samenwerking als qua operational excellence. Er is onderweg geleerd en gegroeid, bij Umicore én bij de coaches van NCOI Learning.

Zin in meer?

Wil jij ook een opleiding op maat organiseren binnen jouw bedrijf? Wil jij ook een teamcoaching organiseren in jouw bedrijf?
Neem dan contact op met Ilse Schepens via [email protected] +32 474 74 85 83.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting!

Blijf op de hoogte (van je vakgebied) én geniet van exclusieve NCOI-voordelen:

 • 10 % korting op je eerstvolgende open opleiding naar keuze. Deze korting is niet geldig op opleidingen van NCOI Business School.
 • Tips & tricks, inspiratie en opleidingsinfo op maat, rechtstreeks in je mailbox
 • Maak kans op mooie prijzen

Blijf op de hoogte (van je vakgebied) én geniet van exclusieve NCOI-voordelen:

 • 10 % korting op je eerstvolgende open opleiding naar keuze
 • Tips & tricks, inspiratie en opleidingsinfo op maat, rechtstreeks in je mailbox
 • Maak kans op mooie prijzen