Menu
Logo
Logo

Planning van een opleiding


Docentenfiche


Wanneer je voor de eerste maal als docent wordt ingeschakeld, krijg je een fiche toegestuurd. We vragen je contact- en adresgegevens en informatie over hoe we je voorstellen in brochures en op de website. Deze fiche stuur je ons ingevuld of gecorrigeerd terug, samen met een portretfoto die we gebruiken als we je opleiding aankondigen.


Specificaties portretfoto

 • Recente professioneel bruikbare foto van jezelf
 • Minstens 300 x 300 pixels
 • Min 300 dpi
 • Bestandsformaat: jpg, gif of png
 • Apart aangeleverd in attachment, niet inline in mailtekst


Praktische afspraken over de planning


Bevestigingen


Na overleg met je projectassistant krijg je per mail een definitieve bevestiging van alle lesdata voor de komende opleidingen. Bij deze bevestiging vind je nuttige informatie over de opleidingslocatie, de aanlevertermijn van je cursusmateriaal en je financiële afspraken.


Herinneringen


Ongeveer 10 werkdagen voor de start van je opleiding krijg je een herinneringsmail. In deze mail vind je:
 • De cursusdata en locatie
 • Routebeschrijving en adres van de opleidingslocatie
 • Aanlevertermijn voor je cursusmateriaal
 • Deelnemerslijst
 • Facturatiegegevens


Verloop van een opleidingsdag


We hechten er veel belang aan dat je als docent tijdig aanwezig bent op de opleidingslocatie, minimaal 30 minuten voor aanvang. Geraak je er wegens overmacht niet op tijd, waarschuw ons dan zo snel mogelijk.
Een standaard opleidingsdag verloopt in tijdsblokken van telkens 1,5 uur met extra tijd voor de lunch en koffiepauzes. Bij incompany-opleidingen wordt de dagindeling bepaald in overleg met de klant. 


Incheck


Bij elke eerste dag van een open kalenderopleiding worden de deelnemers onthaald door een gastvrouw of door je projectmanager. Hij of zij controleert de zaal en de zaalopstelling en test de werking van het gevraagde presentatiemateriaal.


Opening


Wij raden aan aan het begin van je sessie enkele praktische afspraken te maken met de deelnemers over gebruik van devices, parking, timing en speciale lunchverzoeken. Bij incompany-opleidingen wordt het onthaal overgenomen door de klant.


Aanwezigheidslijsten


Bij het begin van elke cursusdag moet een aanwezigheidslijst gehandtekend worden door de deelnemers. Wij vragen aan jou als docent om daarvoor te zorgen en de aanwezigheidslijst de dag zelf terug te bezorgen aan ons per mail. 


Afsluiten van een opleiding


Als docent sluit je de opleiding af. Dat is een geschikt moment om een evaluatierondje te maken met de deelnemers. We vragen je ook om hen dan te informeren over het elektronisch evaluatieformulier dat wij hen toesturen de dag na afloop van de laatste opleidingsdag.


Afwezigheid of ziekte


Als je onverwacht niet aanwezig kunt zijn wegens overmacht of ziekte, waarschuw ons dan zo spoedig mogelijk. Als je zelf voor vervanging kunt zorgen, wordt dit ten zeerste gewaardeerd. Zo niet, zullen wij de deelnemers verwittigen en een nieuwe datum vastleggen waarop de opleiding toch nog kan plaatsvinden.
Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting!

Blijf op de hoogte (van je vakgebied) én geniet van exclusieve NCOI-voordelen:

 • 10 % korting op je eerstvolgende open opleiding naar keuze. Deze korting is niet geldig op opleidingen van NCOI Business School.
 • Tips & tricks, inspiratie en opleidingsinfo op maat, rechtstreeks in je mailbox
 • Maak kans op mooie prijzen

Blijf op de hoogte (van je vakgebied) én geniet van exclusieve NCOI-voordelen:

 • 10 % korting op je eerstvolgende open opleiding naar keuze
 • Tips & tricks, inspiratie en opleidingsinfo op maat, rechtstreeks in je mailbox
 • Maak kans op mooie prijzen